• KLIENT:

    Architektura Parametryczna

  • DATA:

    2019

  • WSPÓŁPRACA:

    Kacper Radziszewski, Maksym Bal, Julita Banaszak, Anna Bukowska, Rafał Białozor, Adrianna Rajch, Olga Rosińska, Karolina Marciniak

Celem projektu było sprawdzenie poprawności analizy rozciąganej powłoki, opracowanie procesu fabrykacji oraz stworzenie nietradycyjnego sposobu zapisu montażu struktury kinematycznej.

Przy pomocy programu Rhinoceros oraz dodatku Grasshopper wymodelowano powłokę zewnętrzną opierającą się na drewnianym szkielecie. Z kolei przy użyciu wtyczki Kangaroo2 przeprowadzono symulację fizyczną zachowania elastycznego materiału w celu sprawdzenia jego reakcji zależnej od obciążenia siłami skupiony w postaci siłowników.

Perforacja konstrukcji nośnej została wykonana parametrycznie w oparciu o indywidualny algorytm matematyczny. Celem wykonania otworów było zmniejszenie ciężaru własnego konstrukcji oraz stworzenie przezierności bryły. Zmienna gęstość rozciąganej powłoki (wyknanej z lyrcy) uwidacznia znajdujący się pod nią wzór, tworząc wspólna całość z konstrukcja nośną.

Przy pomocy programu RFEM przeprowadzono analizę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji, a następnie przystąpiono do opracowania procesu fabrykacji przy pomocy programu RhinoCAM oraz zoptymalizowano zużycie materiału przy pomocy RhinoNest.

  • SHARE: