• KLIENT:

    Architektura Parametryczna

  • DATA:

    2017

  • WSPÓŁPRACA:

Zakres działania skryptu:

APSS+ jest wynikiem pracy uczestników warsztatów Architektura Parametryczna Summer School Gdynia 2017. Główną ideą przyświecającą powstawaniu projektu było stworzenie użytkowego obiektu małej architektury o ciekawej formie wizualnej, spełniającego więcej niż jedną funkcję. Autorzy koncepcji, zgodnie z przyjętym założeniem, podjęli decyzję o stworzeniu ławki połączonej ze stojakiem na rowery.
Już na etapie inspiracji wybrano konstrukcję wręgową jako formę optymalną do stworzenia projektu – stosunkowo prostą w konstrukcji i montażu, pozwalającą zarazem na większą swobodę kształtu. Ze względu na wygodę użytkowania przyjęto, że wręgi będą zagęszczać się w miejscu przewidzianym do siedzenia, stopniowo przechodząc w rzadszą konstrukcję, która posłuży za stojak rowerowy z możliwością przypięcia. Gradacja dystansów będzie możliwa dzięki zastosowaniu różnej grubości elementów łączących wręgi ze sobą. Dostosowanie wysokości i wymiarów siedziska przyjęto według wzorca krzesła Rietvelda. Koncepcja formy obiektu wynika bezpośrednio z inspiracji naturą polskiego wybrzeża – organiczny kształt bryły ławki to interpretacja ruchów piaszczystych wydm, a dynamiczne wcięcia z tyłu reprezentują charakter fal Bałtyku. Całość tworzy niejednorodną, a zarazem wyważoną w proporcjach kompozycję. Ideę projektu dopełnia technika wykonania –
konstrukcja wręgowa nawiązuje do tradycyjnej budowy szkieletu łodzi.
Ławka APSS+ powstała z wykorzystaniem symulacji 3D stworzonej przy pomocy programów Rhinoceros 5 oraz Grasshopper. Są to oprogramowania do projektowania parametrycznego – wspomaganego przez skrypty stworzone z algorytmów matematycznych. Dzięki temu projektanci są w stanie stworzyć krzywoliniowe formy przestrzenne w stosunkowo prosty sposób, a dzięki skryptowi w każdej chwili dowolnie je modyfikować w zależności od potrzeb.
Metoda ta pozwala na optymalizację projektu zarówno w procesie projektowym, jak i
wykonawczym oraz wczesne wykrycie ewentualnych błędów w strukturze.
Proces powstawania ławki odbywał się na kilku etapach:
1. Określenie kształtu przekroju;
2. Ustalenie formy przestrzennej bryły oraz tyłu ławki, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania generatywnej symulacji zachowań chmary;
3. Symulacja cięcia wygenerowanej formy na wręgi z zastosowaniem optymalizacji ilości
elementów i wykorzystania materiału;
4. Przygotowanie rysunków przekrojów do prefabrykacji przy pomocy Rhino Nest;
5. Prefabrykacja elementów na frezarce oraz montaż;

Opis: Marta Mastalerska
Zdjęcia: Uczestnicy Warsztatów

  • SHARE: