• KLIENT:

    Miasto Sopot

  • DATA:

    2012

  • WSPÓŁPRACA:

    ArchiCAD Jacek Szczęsny, Miłosz Szczęsny, Paweł Ejsmont

OPIS KONCEPCJI

Opera Leśna jest obiektem wybudowanym na pięknie położonej polanie, wśród lasów, na terenie o dużych różnicach wysokości. Obecne funkcjonowanie obiektu, jako miejsca organizowania imprez artystycznych, oparte jest na amfiteatralnej widowni i scenie przekrytymi powłoką dachową oraz na zespole budynków towarzyszących. Wolnostojące budynki murowane usytuowane są na wschodniej części działki, z dostępem od wewnętrznej drogi o nawierzchni betonowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Jeden wjazd na teren od strony wschodniej. Poza tym szeroki ciąg pieszy również od wschodu. Na północno-wschodnim krańcu działki brama w ogrodzeniu prowadzi na leśną ścieżkę, co może być wykorzystane jako droga ewakuacyjna. Przewiduje się wyburzenia istniejących budynków wiaty gastronomicznej oraz budynku kas. Główną ideą koncepcji jest budowa muzeum Opery Leśnej, którą podzieliliśmy na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu zaprojektowany został budynek wejściowy z kasami oraz sklepik z pamiątkami, etap drugi obejmuje główny budynek muzeum wraz z drogą zwiedzania kompleksu Opery Leśnej. W trzecim etapie zaprojektowano rozbudowę budynku administracyjno – technicznego o powierzchnię wystawienniczą stanowiącą dopełnienie ekspozycji muzeum.

  • SHARE: