Projekt nawiązuje do historii miasta i jego dziedzictwa (zapisanego w strukturze urbanistycznej i w krajobrazie), a jednocześnie jest bardzo współczesny. Poprzez zabiegi kompozycyjne projekt stanowi atrakcję dla mieszkańców i turystów, a jednocześnie eksponuje krajobrazową tożsamość miasta. Kompozycja projektowanego wykorzystuje historyczną, częściowo zachowaną kompozycję wydłużonych domów o układzie prostopadłym do wody. Układ ścieżek został zaprojektowany po przeprowadzeniu analiz poruszania się ludzi w strefie nadwodnego bulwaru i jego powiązań z miastem. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wyróżnienie na terenie opracowania trzech wzajemnie uzupełniających się stref:
Strefa Kultury– obszar przy Muzeum Żuławskim i Domu Kultury
„Strefa Aktywności Miejskich – obszar w sąsiedztwie Urzędu Miasta i skweru Wejhera
„Strefa Rekreacji obszar o charakterystyce naturalnego krajobrazu spinający dwie pozostałe strefy.

Strefa Kultury
Obszar związany z działalnością Muzeum Żuławskiego i z Żuławskim Parkiem Historycznym. Mogą tu rozgrywać się wydarzenia i plenerowe ekspozycje związane z działalnością obu instytucji. Jest to otwarte, plenerowe miejsce, które może być wykorzystywane podczas organizacji konferencji, wystaw, szkoleń, pokazów i imprez okolicznościowych. W małej naturalnej zatoczce planuje się umieszczenie małej przystani, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie mostu pieszego pozwalającego przejść na drugą stronę rzeki. Strefa kultury, to miejsce gdzie można kupić mapę atrakcji miasta i regionu, wypożyczyć rower czy kajak i skorzystać z przebieralni. To również miejsce początku szlaku zwiedzania miasta.

Strefa Rekreacji
Planuje się rozplanowanie w tej strefie wartościowych estetycznie i przyrodniczo zespołów zieleni, pól okresowo wypełniających się wodą i miejsc do siedzenia. Ta strefa powinna służyć odpoczynkowi w scenerii przyrody i edukacji ekologicznej. Odpowiednio dobrane rośliny będą zwabiały ptaki. Otwarty amfiteatr będzie służył cyklicznym wydarzeniom kulturalnym i promocyjnym. Będzie też służył nowym wyłaniającym się inicjatywom, jak np. Ogólnopolski Zlot Fanów Depeche Mode czy Marshland Festiwal. Zaprojektowana zostanie atrakcyjna iluminacja wieczorna. Pomimo tych działań teren będzie odbierany, jako bardzo naturalny w swoim rozplanowaniu. Wykorzystana zostanie istniejąca roślinność i zostaną wykonane nowe nasadzenia.

Strefa Aktywności Miejskich
Gastronomia, mały handel, handel targowy produktami ekologicznymi: sery, miód, etc., sprzedaż ceramiki wytwarzanej w Muzeum Żuławskim, galeria ceramiki, itp

Najważniejszą cechą krajobrazu Żuław jest jego dynamika.Krajobraz Żuław jest krajobrazem dynamicznych relacji pomiędzy lądem i wodą. To stanowi i unikalności tego krajobrazu. Projekt odpowiada na tą dynamikę, przy wejściu wody na teren lądu bulwar może być nadal użytkowany, ale tereny zieleni zamieniają się w niewielkie płytkie pola wodne. Po zejściu wody wszystko wraca do pierwotnego stanu i w polach pomiędzy drewnianą powierzchnią bulwaru wyłania się zieleń.

  • KLIENT:

    Miasto Nowy Dwór Gdański

  • DATA:

    2017

  • WSPÓŁPRACA:

    Justyna Borucka, Izabela Burda, Lucyna Nyka, Kacper Radziszewski

  • SHARE: