• KLIENT:

    Miasto Sopot

  • DATA:

    2011

  • WSPÓŁPRACA:

    Miłosz Szczęsny, Paweł Ejsmont

OPIS KONCEPCJI

Planowana inwestycja to renowacja i rozbudowa Stadionu Rugby im. E. Hodury przy ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie. Na terenie ośrodka planuje się wybudowanie pełno wymiarowego boiska do rugby 100/70 m, boiska treningowego o wymiarach 80/45 m zadaszonego balonem pneumatycznym. Zadaszonej trybuny na 2406 miejsc z funkcją hostelu obsługującego 50 gości oraz budynku pomocniczego. Dodatkowo parkingu na i podziemnego, dróg dojazdowych, małej trybuny przy boisku treningowym, ogrodzenia, masztów oraz traktów pieszych i zieleni urządzonej.

Projektowana trybuna będzie usytuowany wzdłuż zachodniej krawędzi boiska. Podzielona na sektory z wydzielona trybuną VIP. Długość trybuny wynosi 78 m a szerokość 19 m. Wejścia do poszczególnych sektorów za pośrednictwem 9 biegów schodowych biegnących w górę i w dół trybun. W centralnej części zaprojektowano wydzieloną strefę VIP z honorowa trybuną na 105 miejsc. Dodatkowo w trybunie znajduje się hostel mogący obsłużyć jednorazowo do 50 gości. Trybuny będą zadaszone dodatkowo wyposażone w system oświetlenia – 1400 lux oraz nagłośnienia. Konstrukcja żelbetowa. Siedziska ergonomiczne trwale związane z konstrukcją trybuny.

  • SHARE: