• KLIENT:

    SUEZ Północ

  • DATA:

    2018

  • WSPÓŁPRACA:

    Paweł Kleczek, Peter Has, Monika Luśnia, Elisa Calvo Martin,

OPIS

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku biurowo-socjalnego oraz remont placu manewrowego bazy firmy SUEZ Północ Sp. z o.o. przy Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku, który służy do ruchu pojazdów ciężkich. W ramach robót budowlanych zaprojektowano również przebudowę ogrodzenia, przebudowę kanalizacji kablowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz przebudowę oświetlenia. Projekt zakłada remont istniejącej nawierzchni placu manewrowego bazy firmy SUEZ, zastępując ją nawierzchnią z kostki betonowej w kolorze szarym i czerwonym. Przebudowa dotyczy przystosowania budynku do projektowanej funkcji i obowiązujących przepisów. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania budynku, główna funkcja pozostaje bez zmian – biurowo-socjalna.

Na parterze budynku zlokalizowano pomieszczenia biurowe oraz dyspozytornię (pomieszczenie służące pracownikom firmy do pobiera zakresu codziennych obowiązków). Na pierwszym piętrze przewiduje się lokalizację Sali konsumpcyjnej oraz szatni, natrysków i toalet dla pracowników. Na ostatniej kondygnacji, drugim piętrze, przewiduje się lokalizację pomieszczeń biurowych, z biurami członków zarządu włącznie.

  • SHARE: