• KLIENT:

    Prywatny

  • DATA:

    2015

  • WSPÓŁPRACA:

    Paweł Kleczek

Projektowany trój-kondygnacyjny budynek Szkoły Podstawowej jest podzielony na 2 niezależne części – Szkołę Podstawową z klasami 1-3 i Szkołę Podstawową z klasami 4-6. W związku z powyższym projektowane są dwa wejścia główne do budynku, zlokalizowane blisko siebie na elewacji wschodniej. Do wejścia do budynku osoby pełnosprawne dostają się po pokonaniu 2 stopni schodów zewnętrznych a osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pochylni. Szkoła z klasami 1-3 zajmuje południową część parteru budynku. Składa się z 3 sal lekcyjnych, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, szatni i sekretariatu, pełniącego role pomieszczenia socjalnego dla pracowników Szkoły. Szkoła z klasami 4-6 zajmuje fragment parteru w północnej części budynku i całe I piętro. Na parterze zlokalizowano jedną salę lekcyjną, sanitariaty, oraz pomieszczenia techniczne, zorganizowane na potrzeby instalacji ogrzewczej budynku – pompy ciepła. Na piętrze zaprojektowano 2 sale lekcyjne, świetlicę, salę ćwiczeń, sanitariaty, szatnię oraz sekretariat pełniący rolę pomieszczenia socjalnego pracowników Szkoły. Pomieszczenia umożliwiające pobyt i naukę osobom niepełnosprawnym znajdują się na parterze budynku. Dodatkowo każda z sal lekcyjnych na tej kondygnacji posiada osobne wyjście na zewnątrz, umożliwiające uczniom bezpośrednio korzystanie zagospodarowania terenu szkoły. Projektuje się 6 sal lekcyjnych, w której jednocześnie będzie przebywać 18 uczniów i jeden nauczyciel. Odpowiada to założeniem funkcjonalnym szkoły – po jedne klasie z każdego rocznika Szkoły Podstawowej.

  • SHARE: