• KLIENT:

    Miasto Kołobrzeg

  • DATA:

    2014

  • WSPÓŁPRACA:

    Miłosz Szczęsny, Katarzyna Mudlaff

OPIS IDEI ARCHITEKTONICZNEJ

Celem projektu jest stworzenie w Kołobrzegu przestrzeni o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych. Współczesną Polskę, w przeciwieństwie do innych krajów nadmorskich, cechuje brak prestiżowego kurortu zlokalizowanego nad morzem. Pierwotnie powyższą rolę pełnił Sopot. Obecnie jednak jego rozwój ukierunkowany jest w stronę młodzieżowego miejsca rozrywki i w związku z tym ciężko go tym mianem określić. Kołobrzeg z uwagi na bardzo dogodną lokalizację, dobre połączenie komunikacyjne z resztą Polski oraz wyróżniające to miasto walory krajobrazowe może śmiało pretendować do rangi prestiżowego nadmorskiego kurortu.

W tym celu zdecydowano aby projektowane obiekty kubaturowe cechowały się indywidualnie zaprojektowaną formą architektoniczną. Stanowi ona efekt przekształceń tradycyjnej zabudowy regionalnej, poprzez obrót kalenicy budynku względem środka obiektu. Dzięki powyższemu rozwiązaniu udało się przy utrzymaniu lokalnego charakteru zabudowy wykreować unikatową architekturę wyróżniającą miasto, która ma szansę stać się symbolem Kołobrzegu i uczynić zeń prestiżowy kurort nadmorski.

LOKALIZACJA I UKŁAD URBANISTYCZNY

Projektowany układ urbanistyczny jest zlokalizowany w północnej nadmorskiej części Kołobrzegu, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. Teren od północy ograniczony jest poprzez morze, od wschodu poprzez wejście do portu, zaś na zachodzie rozciąga się do granicy z Ekoparkiem.

Z uwagi na intensywne zalesienie pasa nadmorskiego zdecydowano się utrzymać jego dotychczasowy urbanistyczny charakter. Jednak aby lepiej wyeksponować zalety tego obszaru zaprojektowano uzupełnienia w postaci obiektów kubaturowych, małej architektury i nawierzchni. Poszerzeniu uległy niektóre ze ścieżek i place. Zaprojektowano system komunikacji rowerowej. Powyższe rozwiązania zostały wzbogacone poprzez nową szatę rośliną, która podkreśli wyjątkowy charakter miejsca.

Największe zmiany zaszły w okolicy Sanatorium Uzdrowiskowego Bałtyk, gdzie zaprojektowano plac miejski, wyraźnie otwierający się na molo oraz morze. Dzięki zastosowaniu tarasowego układu zejść na plaże udało się znacznie powiększyć przestrzeń publiczną przy jednoczesnym zróżnicowaniu jej charakteru. Wpłynie to dodatnio na jakoś projektowanej przestrzeni. Główny plac nadmorski został wzbogacony zabudową towarzyszącą, składającą się z punktów handlowych, gastronomicznych oraz zespołów sanitarnych wraz z przebieralniami.

Pozostałe zejścia na plaże nabrały również indywidualnego charakteru. W projekcie rozróżniono dwa rodzaje zabudowy towarzyszącej zejściom na plaże, odpowiednio dla zejść głównych i pośrednich. Każde z nich wyróżnia wyrazista forma budynku przebieralni i toalet, zlokalizowanych po obu stronach zejścia. Dzięki podjętym decyzjom formalnym zabudowa wyraźnie naprowadza obserwatora na plażę. W ciągu promenady bulwaru im. Jana Szymańskiego zaprojektowano tarasowe zejścia na plażę, dzięki czemu w naturalny sposób połączono bulwar i plażę. W ten sposób uzyskano nową jakości przestrzeń w samym centrum miasta nieopodal Latarni Morskiej Kołobrzeg. W części parkowej proponuje się wymianę nawierzchni na kostkę granitową połączoną z jasnymi płytami granitowymi. Na ścieżkach rowerowych zaprojektowano nawierzchnię z barwionego na czerwono matyksu grysowego, który najlepiej poddaje się pigmentacji.

POWIĄZANIE KOMUNIKACYJNE STREFY NADMORSKIEJ Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ MIASTA

Głównym założeniem projektu jest tchnięcie drugiego życia w nadmorską część Kołobrzegu. Istniejący układ komunikacyjny w dużej mierze funkcjonuje prawidłowo. Wymaga jednak nowego systemu identyfikacji miejskiej oraz częściowego remontu nawierzchni z uwzględnieniem ścieżek rowerowych. W projekcie wykorzystano istniejące połączenia, zrezygnowano z dodatkowych przejść w poprzek torów kolejowych z uwagi na ich wysokie koszty.

DOJAZDY I ZJAZDY TECHNOLOGICZNE NA PLAŻĘ

Istniejący układ komunikacyjny stanowiący powiązanie Parku Nadmorskiego z resztą miasta funkcjonuje w sposób prawidłowy i może zapewniać dojazd technologiczny do każdego miejsca parku i plaży. Dodatkowo rolę tę podczas przeprowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej może pełnić sama Aleja Nadmorska. Aby umożliwić zjazd technologiczny na plażę przewiduje się lokalizację czterech pochylni. Pierwsza istniejąca pochylnia w okolicy latarni Morskiej, druga umożliwiająca również korzystanie osobom niepełnosprawnym i pieszym przed Sanatorium Uzdrowiskowym Bałtyk, trzecia przy rewitalizowanym zespole Morskiego Oka, a czwarta nieopodal proponowanej lokalizacji bazy WOPR przy Kamiennym Szańcu.

OBIEKTY MODUŁOWE- NOWA FORMA ZABUDOWY USŁUGOWO-HANDLOWEJ

Projektowane obiekty wyróżnia modułowy charakter. Budynki mogą być dowolnie zestawiane w grupy lub być lokowane samodzielnie. Z uwagi na uniwersalną ramową konstrukcję projektowanych obiektów mogą być one umieszczane zarówno na plaży jak i w parku. Wyróżniamy 5 rodzajów modułów, z których mogą być tworzone grupy budynków. Obudowa każdego z modułów może być wykonana zarówno z grafitowej blachy tytanowo-cynkowej jak i drewna dębowego. Dla poszczególnych modułów zaprojektowano również zamienne panele frontowe pozwalające na łatwe przekształcanie istniejących obiektów. Moduły mogą być w dowolny sposób łączone, dzięki czemu obiekty czy funkcje potrzebujące więcej miejsca mogą je w łatwy sposób uzyskać.

GŁÓWNY PLAC MIEJSKI POMIĘDZY SANATORIUM UZDROWISKOWY „BAŁTYK”
I CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWYM „BAŁTYK”

Głównym założeniem projektowanego placu miejskiego jest uporządkowanie przestrzeni poprzez likwidację straganów o znikomych walorach estetycznych i ograniczenie dzikiej zieleni w centralnej części placu. Elementami nowymi są nawiązujące formą do pozostałych elementów kubaturowych projektu budynki handlowo-usługowe i gastronomiczne. Wykorzystano największy walor lokalizacji placu – dostęp do morza i molo – poprzez zapewnienie otwarcia przestrzeni w kierunku północnym i uformowaniu tarasowego wyjścia z hotelu i zejścia na plaże. W centralnej części placu przewiduje się system wodotrysków dający ochłodę plażowiczom w upalne dni, który wieczorami w połączeniu z pokazami iluminacji może stanowić główną atrakcję placu. Zaprojektowano również zaplecze techniczne plaży. W części wschodniej i zachodniej proponuje się lokalizację toalet i przebieralni.

ZEJŚCIA GŁÓWNE I POŚREDNIE NA PLAŻĘ ORAZ FORMA POWIĄZANIA ALEI NADMORSKIEJ I PLAŻY

Główne i pośrednie zejścia na plaże zostały zaprojektowane w oparciu o ideę maksymalnego otwarcia na morze. Zabudowa w połączeniu z małą architekturą ma na celu wyeksponowanie walorów krajobrazowych Kołobrzegu. Obiekty przebieralni i toalet, które przy każdym zejściu lokalizowane są po obu jego stronach i w wyraźny sposób nakierowują odbiorcę w stronę plaży. Powyższa zabudowa może być rozbudowywana dzięki zastosowaniu modułowego systemu obiektów handlowo-usługowych. Zejścia na plażę zostały podkreślone dzięki zastosowaniu drewnianych nawierzchni i obudów w postaci tarasowych tektonicznych schodów stanowiących naturalną barierę chroniącą wydmę.

PRZYWRÓCENIE KOMPLEKSU ZABUDOWY MORSKIEGO OKA

Budynek Morskiego Oka został zaprojektowany z użyciem takich samych materiałów jak inne projektowane w Pasie Nadmorskim Kołobrzegu obiekty. Forma bezpośrednio nawiązuje do charakteru istniejącego tu wcześniej kompleksu. Główny budynek podobnie jak przed laty został podzielony na dwie części – recepcję hotelu oraz restaurację z pełnym zapleczem. Również wyjątkowy wyróżniający ten obiekt sposób sytuowania na palach został zachowany. W zachodnim i wschodnim skrzydle, obsługiwanym za pomocą wewnętrznej komunikacji, umieszczono zróżnicowane pokoje hotelowe, w tym pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przeciwieństwie do oryginalnej zabudowy Morskiego Oka w projektowanym obiekcie komunikacja znajduje się na tyłach części hotelowej, zaś od strony morza zaprojektowano indywidualne słoneczne tarasy.

LOKALIZACJA I FUNKCJA BAZY WOPR

Baza WOPR została zaprojektowana przy Kamiennym Szańcu, na dobrze wyeksponowanej polanie w bezpośrednim sąsiedztwie plaży i technicznego zjazdu. Obiekt bazy WOPR został podzielony na dwa niezależnie funkcjonujące budynki: pierwszy z nich zawiera salę odpraw, stanowisko dowodzenia, punkt pierwszej pomocy, szatnie oraz garaż dostosowany do potrzeb sprzętu ratowniczego, a drugi zaplecze socjalno-noclegowe. Wspólnie tworzą zwarty kompleks z wydzielonym wewnętrznym placem oraz miejscem do lokalizacji tymczasowej zabudowy magazynowej na południu. Obiekty cechuje forma nawiązująca do pozostałych projektowanych w Pasie Nadmorskim budynków. Wieże ratownicze zostały zlokalizowane w odstępach umożliwiających pełną ochronę kąpieliska. W celu uzyskania lepszej widoczności obiekty umieszczone są na palach. Wysunięty dach zapewnia ochronę przed słońcem, zaś na tyłach każdego z obiektów zaprojektowano zamykane pomieszczenie umożliwiające bezpieczne przechowywanie.

MAŁA ARCHITEKTURA

Z punktu widzenia jakości przestrzeni publicznej bardzo istotne są elementy małej architektury. W związku z tym zdecydowano się na indywidualnie projektowane obiekty wyróżniające się bardzo prostym i czytelnym wzornictwem, opartym na tradycyjnych i trwałych materiałach. W korelacji z wyrazistą i zróżnicowaną formą podkreśla to rangę i podnosi jakoś projektowanej przestrzeni.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE

W projekcie zdecydowano się na rozwiązania odznaczające się wysokiej klasy architekturą, zaprojektowaną z trwałych materiałów bardzo dobrej jakości. Obiekty zaprojektowano w oparciu o ramowe konstrukcje szkieletowe z drewna klejonego. Głównym materiałem wykończeniowy jest bejcowane naturalne drewno dębowe, które z uwagi na lokalny charakter, znakomicie wpisuje się w otocznie. W celu podkreślenia formy budynków i nadania im bardziej eleganckiego wyrazu zdecydowano się na zastosowanie blachy tytanowo-cynkowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze grafitowym. Całość w połączeniu z antywłamaniowym w pełni przeziernym szkłem oraz białym tynkiem wewnętrznym sprawia, że zabudowa jest spójna i bardzo dobrze wpisuje się w nadmorski charakter miejsca.

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE

Przewiduje się zastosowanie systemów umożliwiających zbieranie wody opadowej z dachów i wykorzystywanie jej jako wody szarej do spłukiwania toalet. Cała niezbędna do funkcjonowania obiektów energia uzyskiwana jest z odnawialnych źródeł. We wszystkich budynkach zastosowano panele fotowoltaiczne, zaś baza WOPR zostanie dodatkowo wyposażona w system pozyskiwania energii wiatrowej. Aby ograniczyć zużycie prądu w obiektach zaprojektowano oświetlenie typu LED. W ogrzewaniu budynków i podgrzewaniu wody wykorzystano aktywny system paneli słonecznych.

PROJEKTOWANA ROŚLINNOŚĆ

Roślinność odgrywa istotną rolę w pierwszym etapie formowania się wydm. Przystosowaniem do warunków siedliskowych jest między innymi odporność na wiatr i pędząca ziarna piasku. Roślinność ta tworzy w glebie rozgałęzione korzenie i kłącza olbrzymiej długości, które zatrzymują piasek w swoich splotach. Materiał ten gromadzi się wokół nich, dzięki czemu wydmy są rozbudowywane. Ten sam proces powoduje odbudowywanie wydm zniszczonych w trakcie silnych sztormów.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszystkie obiekty podobnie jak znacząca większość zejść na plaże oraz główny plac nadmorski zostały zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. Przy każdym z wejść na plaże przewidziano

  • SHARE: